Pesten gebeurt het meest door oudere leerlingen.

By ambrix on november 26, 2012 in with No Comments

Pesten gebeurt het meest door oudere leerlingen.

Pesten is nog steeds een groot probleem

Dit betekent niet dat wij dit dan maar moeten accepteren. Zeg nee of StopEmeeNu tegen pestgedrag. Met grote regelmaat verschijn er berichten in de media over pesten, cyberpesten en ook pesten op het werk. Wij kunnen hier met z’n allen iets aan doen! Hoe?

Wordt “vriend” op Facebook/stopermee.nu en geef aan dat u onze pagina “leuk” vindt. Ons doel is om 80.000 (of meer) ouders te mobiliseren waardoor wij allen meer invloed kunnen uitoefenen zoals op scholen en politiek. Nodig ook al uw Facebook vrienden uit om lid te worden. Samen staan we sterker.

Is pesten leeftijd gerelateerd?

Nee, onderzoek wijst uit dat pesten reeds bij kleuters begint. Maar onlangs stond ook in het nieuws dat er veel gepest wordt in bejaardencentra. Maar wat dacht u van pesten op het werk? Wij hebben er allemaal wel eens mee te maken. Soms als pestkop, de andere keer als slachtoffer maar ook als omstander of meeloper. Want wat moet je doen of zeggen? Je ziet dat kinderen elkaar aan het tackelen zijn op plaatsen waar de voetbal niet ligt.

Plagen of pesten?

Is dit spelen? Is dit plagen of kinderspel? Of is dit de manier om je plek te veroveren in de maatschappij? Als wij dit blijven denken dan gebeurt er niks. Het pestprobleem wordt dan ook nooit opgelost. Een beter begin begint bij …. Klinkt als een in-koppertje maar daardoor is hij waarschijnlijk zo waar.

Hoe vaak komt het voor?

De meeste basisschoolleerlingen, ruim 60%, worden wel eens gepest. Acht procent van hen wordt minstens één keer per week gepest. Dit zijn er minimaal twee per klas. Pesten gebeurt vooral op school.Vaak wordt de leraar wel op de hoogte gesteld van het pestgedrag, maar veel kinderen hebben het gevoel dat de leerkracht te weinig doet met deze melding.

Veertig procent van de kinderen geeft aan te proberen te helpen als een ander kind wordt gepest. Een ongeveer even grote groep kinderen vinden wel dat ze moeten helpen, maar doen het niet uit angst zelf gepest te worden of buiten de groep te vallen. Veel kinderen vertellen thuis niet dat ze gepest worden.

Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs (klas 2 en 4) zegt 30% dat ze niet worden gepest. Twee procent wordt meer dan één keer per week gepest. In het middelbaar onderwijs hebben de leerlingen het gevoel dat de leerkrachten nog minder ingrijpen als er wordt gepest. Ruim 20% van de jongeren probeert de gepeste te helpen. Twee keer zoveel jongeren vinden dat ze eigenlijk moeten helpen, maar doen het niet.

top