Over Ons

StopErmeeNu vormt samen met de opdrachtgever één team dat opkomt voor de belangen van alle kinderen.

Onze visie

Kinderen zijn onze toekomst. Daar moeten we zuinig op zijn. Veilig kunnen leren, ontdekken en opgroeien zijn daarbij essentieel. Ieder kind is uniek en heeft bijzondere kwaliteiten. Die kwaliteiten verdienen aandacht en respect.

Onze missie

Het pest- en treitergedrag op scholen terugdringen met de inzet van alle betrokken partijen.

Onze kernwaarden

Respect, daadkracht, samenwerken en congruent.

Onze droom

StopErmee.Nu zoekt nog twee grote ondernemingen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen wij gezamenlijk onze naam, energie en passie gebruiken om jongeren te inspireren om hun schooltijd maximaal te benutten.

Onze Trainers

Hebben allen meer dan tien jaar ervaring in profit- en non-profitorganisaties. In onze rol van Trainer zijn wij praktisch en inspirerend, als Coach empatisch en scherp, als Consultants nieuwsgierig en kritisch.

StopErmee.Nu biedt een gevarieerd programma wat de identiteit en imago van de school versterkt. Wij zijn tegen pesten! Want  pestgedrag kan blijvende schade aanrichten bij de ontwikkeling van kinderen en de identiteit en imago van een school onherstelbaar beschadigen. Met alle gevolgen van dien. Leest u verder wat wij voor u kunnen betekenen.

 

 

 

 

top