Pesten: de harde feiten

Pesten: Algemeen

 • 1 op de 5 leerlingen wordt gepest
 • Slechts 3% van de jongeren die worden gepest melden dit aan hun ouders of leerkrachten
 • De jongere en fysiek zwakkere leerlingen worden het meest gepest
 • Pesten gebeurt meestal buiten het zicht van volwassenen
 • In lagere klassen wordt meer fysiek geweld gebruikt
 • Pesten gebeurt het meest door oudere leerlingen

Pesten: Jongens en meisjes

 • De trend is dat jongens meer gepest worden dan meisjes
 • Meisjes krijgen meer te maken met subtiele vormen van pesten
 • Het zijn grotendeels jongens die verantwoordelijk zijn voor het pesten van meisjes
 • Meer jongens dan meisjes vertonen pestgedrag
 • Jongens zijn vaker slachtoffer van openlijk pesten

Pesten: Waar wordt het meest gepest?

 • De school is zonder twijfel de plek waar het meest gepest wordt
 • Pesten komt niet hoofdzakelijk voor in grote steden
 • De omvang van de klas is een te verwaarlozen factor als het gaat om de frequentie of de mate van pesten
 • Hoe kleiner het aantal leerkrachten dat toezicht houdt tijdens de pauzes, hoe meer er gepest wordt
 • De houding van de leerkrachten tegenover pesten en hun gedrag in pestsituaties, is van groot belang voor de grootte van de pestproblemen op school en in de klas

En verder..

 • Leerlingen die in een bepaalde periode gepest worden, worden een aantal jaren later vaak nog steeds gepest
 • Leerlingen die agressief zijn naar hun medeleerlingen in een bepaalde periode, zijn vaak velen jaren later nog steeds agressief
 • Een pester of een slachtoffer is iemand voor een langere tijd, meestal voor meerdere jaren
 • Het feit dat iemand pester is of slachtoffer valt niet te verklaren door slechte socio-economische omstandigheden van de familie
 • 5000 kinderen gaan niet meer naar school vanwege het pest- en treitergedrag van hun medescholieren
top