Pesten: kenmerken van de verschillende rollen bij pesten

Welke rollen zijn er?

 • Passief of provocerend slachtoffer
 • Pester
 • Middengroep: verdediger, buitenstaander en meeloper

Kenmerken passief slachtoffer:

 • Zenuwachtig en onzeker
 • Bedachtzaam
 • Gevoelig
 • Stil
 • Als ze aangevallen worden, gaan ze huilen of trekken zich terug
 • Negatief zelfbeeld
 • Eenzaam
 • Lichamelijk zwakker
 • Positieve relatie met ouders

Kenmerken provocerend slachtoffer:

 • Combinatie van zenuwachtig en agressief reactiepatroon
 • Concentratieproblemen
 • Veroorzaken irritatie en spanning
 • Soms hyperactief
 • Provocerend gedrag
 • Driftig

Kenmerken pester:

 • Is vaak agressief (fysiek, verbaal en non-verbaal) tegenover anderen
 • Positieve houding ten opzichte van geweld
 • Impulsief
 • Behoefte om te overheersen
 • Vijandigheid naar de omgeving
 • Weinig invoelingsvermogen
 • Positief zelfbeeld
 • Fysiek sterker
 • Kan populair zijn

 Kenmerken middengroep:

 • De meeste kinderen in de middengroep zijn niet direct betrokken bij pesterijen
 • Deze middengroep bestaat uit verdedigers, buitenstaanders en meelopers
 • Zij zorgen ervoor dat het pestende kind zich gesterkt voelt
 • De middengroep is wel medebepalend voor het voortduren van het pesterijen
 • Als de middengroep het gepeste kind te hulp komt of tegen de pester zeggen dat hij moet ophouden, verandert de situatie aanzienlijk. Het pesten wordt dan minder vanzelfsprekend
 • Het kan ook helpen als kinderen die minder betrokken zijn bij het pesten, de leerkracht inlichten

Kenmerken verdedigers:

 • Komen af en toe op voor het slachtoffer
 • Zijn meestal populair in de groep
 • Worden aardig gevonden
 • Hebben invloed in de klas
 • Kunnen helpen het pesten te stoppen

Kenmerken buitenstaanders:

 • Pesten niet, maar doen ook niets om het pesten te stoppen
 • Merken vaak niet dat er gepest wordt of willen het niet weten
 • Durven vaak niets tegen het pesten te doen, omdat ze zelf bang zijn om gepest te worden

Kenmerken meelopers:

 • Pesten actief mee, maar beginnen niet met pesten
 • Zijn vaak bang om zelf het slachtoffer van pesten te worden
 • Ze kunnen ook het stoere gedrag interessant vinden en denken daardoor populair in de groep te worden
 • Voelen zich niet schuldig
 • Versterken het succes van de pestende kinderen door op een afstandje toe te kijken en te lachen om wat er gebeurt
top