Pesten voor Scholen

By evanrosmalen on november 26, 2012 in Slider with No Comments

Wat onderneemt een school tegen pest- en treitergedrag?

Scholen moeten een veiligheidsplan en een pestprotocol hebben. Hierin staat hoe zij pesterijen tegengaan en aanpakken. Als ouder kunt u het veiligheidsplan en het pestprotocol opvragen bij het schoolbestuur.

Veiligheidsplan tegen pesten op school

De school vermeldt in het veiligheidsplan welk afspraken er zijn om pesten te voorkomen. In het veiligheidsplan leest u ook wie de vertrouwenspersoon is, hoe de klachtenregeling werkt en waar u de onafhankelijke klachtencommissie kunt vinden.

Pestprotocol op school

Scholen moeten ook een pestprotocol hebben. Hierin kan de school bijvoorbeeld opnemen wat zij onder pesten verstaat, hoe de school dit gedrag signaleert en hoe zij ermee omgaat.

Cyberpesten

Pesterijen gebeuren niet alleen in de nabijheid van het gepeste kind, maar ook steeds vaker op online platformen als Facebook, Twitter en Hyves. Dit heet cyberpesten of digitaal pesten. In het pestprotocol kunt u ook nalezen welke maatregelen de school neemt tegen cyberpesten. Sommige scholen hebben een apart protocol cyberpesten.

Pesterijen soms strafbaar

De school kan met u gaan praten als uw kind betrokken is bij de pesterijen. Bij ernstige belediging of mishandeling kan er sprake zijn van een strafbaar feit. U kunt dan aangifte doen bij de politie.

Voor scholen & leerkrachten

  • Observeer leerlingen niet alleen in de klas maar ook op de speelplaats, net buiten het schoolplein, toiletten, sportdagen en schooluitstapjes.
  • Is er op school pestprotocol/antipestbeleid opgesteld? Zo ja, weet iedere leerkracht hoe hij of zij om moet gaan met pestgedrag? Wat doet de school aan preventie?
  • Hoe gedraagt de leerkracht zich ten opzichte van de pester en het slachtoffer?
  • Maak pestgedrag bespreekbaar. Zowel in de klas als in een één op één gesprek met zowel dader als slachtoffer.
  • Wees een voorvechter van gedragstrainingen die vanuit de school worden aangeboden.

Stop het pesten! Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.

top