Preventief pestprogramma

By ambrix on december 24, 2012 in Pesten with No Comments

Iedere school ontvangt een maatwerk pestprogramma. Vaste onderdelen zijn:

Fase 1 (High Performance Management) met thema’s zoals:

 • Gesprek(ken) met schoolleiding en vormen van protocol
 • Nut en noodzaak van visie, identiteit en imago van de school
 • Waarden en normen van de school definiëren (gedragscodes)
 • Het maken van een invoeringsplan

Fase 2 met thema’s zoals:

 • Korte vragenlijst voor kinderen inzake (digitaal) pesten op school
 • Alle kinderen creëren een aantal thema’s/ opdrachten rondom pesten
 • Presentatie aan de ouders (startbijeenkomst)
 • Ouders betrekken bij het pestprogramma (info en beleid)
 • Ouders de mogelijkheid bieden om aanvullingen op het pestprotocol te geven (disciplinerende methoden)
 • Afspraken vastleggen en ondertekenen door leerkrachten, leerlingen en ouders

Fase 3 (Performance Management) met thema’s zoals:

 • Uitdragen van schoolbeleid tegen pestgedrag
 • Implementatie protocol oftewel de procedure voor de uitvoering
 • Leraar en leerling, een ontmoeting tussen twee werelden
 • Classroom management 1 (pestgedrag signaleren en aanpakken)
 • Het maken van groepsregels over pesten
 • Welke aanpak hoort bij welke leeftijdsgroep?
 • Het ontwikkelen van zelfverzekerde kinderen
 • Collega’s, ouders en leerlingen positief beïnvloeden (het oefenen van lastige gesprekken)
 • Kritische succesfactoren
 • Omgaan met weerstand en tegenwerpingen
 • Evaluatieplan (het meten van de resultaten)

Fase 4 (Van team naar topteam) met thema’s zoals:

 • De kracht van samenwerken en welk voordeel dit oplevert voor de leerkracht
 • Classroom management 2 (methodieken gebruiken in de klas voor saamhorigheid)
 • Kernkwaliteiten van Offman
 • Inzetten van een activiteit of spel om de samenwerking te bevorderen
 • De kracht van een topteam
 • Herkennen van groepsprocessen en hoe deze te beïnvloeden
 • Het bieden van hulp en ondersteuning (populaire klasgenoten inzetten)
 • Op de juiste wijze ingrijpen
 • Het aanstellen van een preventief pestteam of kernteam pesten
 • Juist gebruik van rollenspel

Fase 5 (maatwerk) met thema’s zoals:

 • Meten is weten (na een half jaar opnieuw een korte vragenlijst voor alle deelnemers)
 • Leer coachen (voor het voortgezet onderwijs) met “Het paard als spiegel”
 • Werken aan beschadigde- en belemmerende overtuiging van de jongere
 • Ouders die zich verder willen bekwamen in het begeleiden van tieners
 • Digitaal pesten (van probleem naar oplossing)

Stop het pesten! Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.

top