Programma’s

Van team naar topteam

Beleef! Van team naar topteam gaat uit van de kracht van spel en beleving als omgeving voor trainen en leren. Realistische oefeningen en beleving zijn krachtige tools voor verandering. Mensen komen in een spel dichter bij zichzelf én elkaar. Samen ontdekken en  herkennen we het bestaande teamscript en wijzigen deze in een nieuw, vrij teamscript met kansen, uitdagingen en veel energie. Door samen een geweldige ervaring te beleven, ontdekt u nieuwe dingen bij uzelf en bij de ander. Hierdoor ontstaat verrassing, verbinding en respect voor elkaars inzichten en vaardigheden.

High Performance Management

Wilt u met uw organisatie beter gaan presteren? Het High Performance management Programma legt de vinger op wat uw organisatie moet verbeteren. Het geeft u één duidelijke richting, één gemeenschappelijke taal, samenhang van activiteiten en focus op de actiepunten die uw prestaties écht verbeteren!

Performance Management

Geen klassikale managementtraining maar beleven met “het paard als spiegel”. Het paard is een zeer sensitief dier dat puur en zonder waardeoordelen reageert op uw overtuigingen, wensen, intenties en gemoedstoestand. Via de reactie van het paard wordt u zich bewust van uw eigen aandeel in bijvoorbeeld het resultaat, de relatie, het contact en uw stijl van managen. Daarnaast wordt u zich bewust van uw gedragspatronen en in hoeverre deze effectief zijn.

De ontmoeting

Ontmoeten doen we iedere dag. We ontmoeten ouders, collega’s, leerlingen en zakelijke contacten. Niemand heeft echt het vak ‘ontmoeten’ geleerd, terwijl de eerste ontmoeting en zelfs de eerste indruk cruciaal zijn voor uw verdere relatie! Het unieke van deze training is dat alles in het teken staat van het leren ontmoeten. In de ochtend leert u de 12 spelregels en in de middag het spektakel van paardenfluisteren. Hier ervaart u welke effect u op de ander heeft en hoe u van elke ontmoeting een succes kunt maken.  Kortom, een unieke belevenis, waardoor u uw ontmoeting naar een hoger niveau tilt!

Talentgesprek en individuele coaching

In sommige gevallen kan een individuele coaching sessie geschikter zijn. Speciaal voor (beschadigde) kinderen, ouders of leerkrachten die willen werken aan kerncompetenties, weerbaarheid, opvoeden  en persoonlijke (ontwikkel) vragen is het Talentgesprek en een individueel coaching programma ontwikkeld. U ontvangt na iedere sessie een uitgebreid verslag met advies en MBTI score. Pas na een persoonlijk gesprek wordt een maatwerk programma opgestart.

Maatwerk

Alle trainingen zijn maatwerk en worden op uw individuele wensen afgestemd. Daarom is het raadzaam elkaar te ontmoeten tijdens een vrijblijvend gesprek. Wij gaan voor maximaal resultaat. Het programma garandeert een compleet andere werkwijze en geeft geen conflicten met uw bestaande (pest) programma’s.

Wij garanderen:

 • Beter imago
 • Betere leerresultaten
 • Minder spijbelen
 • Betrokken ouders
 • Enthousiaste leerlingen
 • Effectievere samenwerking tussen school, leerkrachten, leerlingen en ouders
 • Meer plezier en een betere sfeer in de klas
 • Minder werklast voor de leerkrachten
 • Een veilig schoolklimaat
 • Een beter functionerend (school of management) team
 • Vermindering van (seksueel) geweld en racisme
 • Een adequaat pestbeleid dat wordt ondersteund door alle betrokken partijen
 • Ouders worden gestimuleerd om een vrijwillige financiële bijdrage te leveren

Workshop

Kom kennismaken!

Respect en vertrouwen (is slechts een onderdeel van het totale preventieve pestprogramma)

Om pestgedrag op de school uit te bannen is het essentieel dat u echt kunt “verbinden”  met anderen. Paarden laten direct zien of u deze verbinding kunt maken en in stand kunt houden. Hiervoor zijn 12 spelregels ontwikkeld. Indien u de 12 spelregels van “ontmoeten” toepast kunt u met paarden communiceren, het karakter van het paard lezen en maakt u van elke ontmoeting een succes.

Aan de hand van deze ervaring kunt u zelf constateren hoe pestgedrag ontstaat en welke vormen van pesten door de verschillende karakters worden ingezet. Tevens ontdekt u hoe u adequaat kunt reageren op de verschillende vormen van pestgedrag en welk effect dit heeft op het kind en de groep.  Op deze manier legt u een goede basis voor vertrouwen en realiseert u een duurzame relatie met ouder, collega en leerling. Tijdens een persoonlijk gesprek zullen we uw wensen meenemen in de workshop.

Downloads:

Stop het pesten! Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.

top